VPS爱客--vps优惠_服务器优惠_vps评测

出个台湾的杜甫

本帖最后由 qianmianyao 于 2020-8-1 21:22 编辑

续费140,溢价20,160出
这家的:https://my.imidc.com/
8月23到期
带宽20M/不限流量
具体信息如下

CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
CPU Cores            : 8 Cores 1622.607 MHz x86_64
CPU Cache            : 8192 KB
OS                   : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) Dedicated
Kernel               : 4.9.0-11-amd64
Total Space          : 3.6 GB / 909.2 GB
Total RAM            : 975 MB / 16021 MB (3690 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 7810 MB
Uptime               : 8 days 21 hour 33 min
Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC               : cubic
ASN & ISP            : AS134121, Rainbow network limited
Organization         : Guangzhou Iletu Technology Company Limited
Location             : Beijing, China / CN
Region               : Beijing
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB )   :
98.0 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 97.0 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 94.3 MB/s
Average I/O Speed    : 96.4 MB/s
———————————————————————-

网友回复:

具体信息呢?

出个台湾的杜甫

QQ截图20200801205025.jpg

(12.58 KB, 下载次数: 0)

半小时前 上传

点击文件名下载附件

出个台湾的杜甫

网友回复:

具体404?

网友回复:

图被你吃了啊?
zsbd

网友回复:

带宽20m?

网友回复:

图片没了

网友回复:

具体信息很有灵性

网友回复:

具体信息是故意的吗哈哈哈

网友回复:

你们看不到图吗。。。

网友回复:

来人,上图床
帮顶

网友回复:

图床不存在的

网友回复:

千万不要买,电信全天24小时炸 不到10KB的网速谁买谁吃亏

网友回复:

我太穷了,用不起啊出个台湾的杜甫


未经允许不得转载:VPS爱客 » 出个台湾的杜甫
分享到: 更多 (0)