VPS爱客--vps优惠_服务器优惠_vps评测

明盘 出蘑菇 双路E5-2630L/32G/400G SSD 2020-03-28 分类:VPS综合讨论 评论(0)


 1. ———————————————————————-
 2. CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 2.00GHz
 3. CPU Cores            : 24 Cores 1265.258 MHz x86_64
 4. CPU Cache            : 15360 KB
 5. OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) Dedicated
 6. Kernel               : 3.10.0-1062.el7.x86_64
 7. Total Space          : 1.5 GB / 351.5 GB
 8. Total RAM            : 347 MB / 31960 MB (693 MB Buff)
 9. Total SWAP           : 0 MB / 16063 MB
 10. Uptime               : 0 days 0 hour 12 min
 11. Load Average         : 0.36, 0.46, 0.29
 12. TCP CC               : cubic
 13. ASN & ISP            : AS138195, MOACK.Co.LTD
 14. Organization         : Moack
 15. Location             : Seoul, South Korea / KR
 16. Region               : Seoul
 17. ———————————————————————-
 18. Intel 730 and DC S35x0/3610/3700 Series SSDs
 19. User Capacity:    400,088,457,216 bytes [400 GB]

复制代码

价格:原价205+溢价50 = 255,要的PM我

网友回复:注册 可以转移吗姐姐? 920c 是你是你 还是你 下午刚找你买了一台。 loveqianool 今天抢了一台 zlpd 给你邮箱后 自己修改邮箱 然后发ticket修改后台邮箱 否则无法进入控制面板 很简单。 920c 直接出账号,不用转移

未经允许不得转载:VPS爱客 » 明盘 出蘑菇 双路E5-2630L/32G/400G SSD 2020-03-28 分类:VPS综合讨论 评论(0)
分享到: 更多 (0)